På Aktivitetsstedet Søholm arbejder vi med en etisk metode, der består af tre etiske teorier: Nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik.

Dertil kommer fire etiske principper: Selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed.

Vi arbejder med etikken, fordi det er vigtigt for os, at borgeren bliver set som et individ og ikke som en del af en gruppe. Derfor har vi fokus på, hvad der giver livet værdi for den enkelte.

Det er vigtigt at vi møder borgeren fordomsfrit og med en anerkendelse af lige præcis det liv, som borgeren ønsker at leve. Det hjælper den etiske metode os med, fordi den gør det muligt at sætte fokus på, hvad der er et værdigt liv for den enkelte borger.

Derfor har vi også defineret, hvad de etiske principper betyder og hvordan vi arbejder med dem:

Selvbestemmelse: Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Vi observerer, lytter og anerkender. Vi møder beboerne, der hvor de er. Vi hjælper til selvhjælp og vi inddrager borgeren til medansvar.

Integritet: Vi søger for ikke at udstille. Vi er bevidste om borgerens ressourcer og udfordringer. Vi har fokus på familiesamarbejdet. Vi bakker op om borgerens ressourcer. Vi vægter beboernes inddragelse højt. Vi arbejder ud fra princippet om ligeværdig respekt i åben dialog. Vi møder beboerne/borgerne med nysgerrighed.

Værdighed: Vi bruger anerkendende pædagogik. Vi er ligeværdige. Vi skal hjælpe borgeren i det, der giver mening for ham/hende.
Sårbarhed: Vi drager omsorg for borgerne på Søholm. Vi har en individuel tilgang. Vi har en anerkende tilgang. Vi tør udfordre borgernes sårbarhed. Vi skaber tillid gennem relationer.

Vi anvender etikken i vores teammøder, i vores dokumentation og i vores kommunikation med borgerne.


Vores faglige tilgange
 • Den Etiske Metode
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Kommunikationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Kognitiv tilgang
 • Inklusionspædagogisk tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang

Vores metoder
 • KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
 • Social færdighedstræning
 • Jeg-støttende samtale
 • Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)
 • Kat-kassen
 • Motiverende samtale (MI)
Til top