STU

Søholm

STU

Unge fra 16-25 år tilbydes STU uddannelse på Søholm – en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er en 3 årig uddannelse, som retter sig mod unge med særlige behov. Uddannelsen lægger vægt på at styrke og udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Hovedvægten bliver lagt på den unges muligheder for at klarer sig så godt som muligt i voksentilværelsen specielt inden for områderne: bo – arbejde -fritid.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb. Her vil eleven bl.a. prøve forskellige værksteder og opdage sine muligheder.

Det faglige og praktiske niveau og elevens interesser og

kompetencer vurderes og inddrages som grundlag for den undervisningsplan, som udarbejdes efter afklaringsforløbet

I samarbejde med eleven findes der ud af:

Hvad skal der læres?

Hvordan skal det læres?

Hvor det skal læres?

Den individuelle undervisningsplan vil være gennemgående i hele uddannelsesforløbet. Der vil blive opsat konkrete og målbare mål, som løbende justeres i samarbejde med eleven med henblik på synlig progression.  

Uddannelsens muligheder & indhold

HAVEBRUG – Oplæring i årets gang i køkkenhave og drivhus med stor vægt på ’fra jord til bord’. Desuden håndtering og vedligeholdelse af haveredskaber. Oplæring i brug og vedligeholdelse af plæneklipper og div. Håndmaskiner. Der er flere sheltere og bålpladser på og omkring Søholm, hvor man kan stifte bekendtskab med udelivets glæder.

KREATIVT VÆRKSTED – Oplæring i brug af forskellige materialer. Der arbejdes med æstetik, og rummelighed i forhold til forskellig smag. Der er mulighed for at stifte kendskab til kunstens mange udtryksformer, og for selv at være skabende i kunstneriske processer. Mulighed for at arbejde med ler, maling, tegning og skulptur.

TRÆVÆRKSTED – Oplæring i brug af div. hånd-, el- og luftværktøj. Mulighed for praktisk oplæring i vedligeholdelse og reparationer af hjemmets indretning og bygninger.

METALVÆRKSTED – Mulighed for læring og brug af metal – anvendelsesmuligheder – bukning og formning af metal mv.

HAVE- og LANDBRUG – Oplæring i fodring og dosering til gedehold. Oplæring i brug af havetraktorer, ATV motorcykel, Traktor mm. og vedligehold af mindre maskiner. Interne kurser og undervisning i brug og reparation af disse.

PC-VÆRKSTED – Oplæring i brug af computer, tablets, mobiltelefoner m.m. Brug af internet som informationskilde og underholdning. Brug af de sociale medier og undervisning i net-etik.

MOTORLÆRE VÆRKSTED – Oplæring/træning i reparation af motorer og mekanik på havetraktorer, knallerter, græsslåningsmaskiner mv.

SNEDKERVÆRKSTED – Oplæring i brug af drejebænk, høvlebænk og håndværktøj inden for snedkerfaget.

NATUR – Oplæring i beskæring af træer. Praktisk pleje/kultivering af skov samt granplantage. Interne kurser og undervisning i plantekendskab og skovkultur. Oplæring i at flække og stable brænde. Oplæring i brug af bl.a. motorsav og buskrydder.

Desuden vil alle STU elever gennemgå

BOGLIG UNDERVISNING

På Søholm er der mulighed for at modtage skolefaglig undervisning. Undervisningen søges at være så praksisnær som muligt, således at indlært stof hurtigt kan omsættes til brug i dagligdagen. Der inddrages IT i undervisningen i det omfang det giver mening, bl.a. læring om Apps der kan være behjælpelige i dagligdagen.

KØRSEL MED OFFENTLIG TRANSPORT

For elever hvor det er en realistisk mulighed, vil det være et mål at lære at blive selvtransporterende. For elever hvor det ikke er realistisk, vil det være et mål at blive tryg ved at benytte offentlige transportmidler.

PRAKTIK

På Søholm kan alle STU elever komme i praktik enten i en virksomhed, eller internt på værksted, skov eller have. Alt afhængigt af interesse og kompetence finder vi relevante praktikperioder for den enkelte elev i STU forløbet.

BOTRÆNING

Dette tilrettelægges individuelt, med hensyntagen til den unges kompetencer og behov. Botræningen vil altid indeholde; madlavning (herunder køkkenhygiejne), personlig hygiejne og rengøring, tøjvask mm.

Botræningen indeholder også: Kontakt til borgerservice, anvendelse af NEM ID, budgetlægning, indkøb, kontakt til læge og tandlæge, bestilling af rejser m.m.

EKSKURSIONER OG STUDIEREJSER

STU eleverne tilbydes deltagelse i flere månedlige eskursioner ud ad huset på Søholm. Derudover arrangeres der 2 studierejser til både ind- og udland. 

For STU elever der deltager i ekskursioner og studierejser bliver det en del uddannelsesplanen med målbare mål.

IDRÆT OG BEVÆGELSE

Søholm råder over en nærliggende idrætshal 1 gang ugentligt hvor vi dyrker forskelligt boldspil. Vi har egen boldbane på Søholm hvor vi ugentligt har udendørs boldspil i de lune årstider. Der er desuden mulighed for bl.a. gåture, svømning og mountainbikekørsel. Søholm afholder en intern idrætsdag en gang årligt.

SOCIALE ARRANGEMENTER

Søholm deltager i diverse sociale arrangementer. Vi holder hvert år en stor sommerfest med spisning og livemusik mm. hvor familie og venner inviteres. Der arrangeres eksterne diskoteksture, festivalture m.m. Der er et dagligt socialt liv med fælles pauser og fællesspisning, et deltagende og aktivt arbejdsfællesskab og medbestemmelse på fællesmøder.

Priser STU år 2023

STU forløb

pr. måned:

Kr. 21.158,00

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm