Bosted & Aktivitetssted

Bostedet

Aktivitetsstedet

Hvem er vi?

Bostedet Søholm er et SEL §§ 107 og 108 tilbud, med boliger, aktiviteter og et stærkt fælleskab til voksne udviklingshæmmede borgere.


Aktivitetsstedet SEL § 104, tilbyder et væld af aktiviteter, der udfordrer og skaber et helt unikt fællesskab.


Den selvejende institution Søholm er en erhvervsdrivende fond. Af Søholms vedtægter fremgår at formålet med Søholm er at drive socialpædagogisk virksomhed. I henhold til erhvervsfondsloven skal alle midler i fonden anvendes i overensstemmelse med dette formål. Der kan således ikke trækkes midler eller overskud ud af fonden til andre formål.

Eksisteret siden 1999

Trygge omgivelser i den dejlige natur

Et rart sted at bo og arbejde

Søholm tilbyder


Bosted med 17 selvstændige lejligheder

Et Aktivitetssted §104 med plads til 35 borgere i alderen 18-85 år.Søholm startede i 1999 ved Kirke Såby på Midtsjælland. En landbrugsejendom blev til et Bo- og Aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede, et sted med trygge rammer midt i naturskønne omgivelser. Søholm har 27 ha jord og status som økologisk gård.

Etisk profil

På Søholm arbejder vi med en etisk metode, der består af tre etiske teorier: Nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik.

Vi arbejder med etikken, fordi det er vigtigt for os, at borgeren bliver set som et individ og ikke som en del af en gruppe. Derfor har vi fokus på, hvad der giver livet værdi for den enkelte.

Det er vigtigt at vi møder borgeren fordomsfrit og med en anerkendelse af lige præcis det liv, som borgeren ønsker at leve. Det hjælper den etiske metode os med, fordi den gør det muligt at sætte fokus på, hvad der er et værdigt liv for den enkelte borger.

Vi anvender etikken i vores teammøder, i vores dokumentation og i vores kommunikation med borgerne.

Selvbestemmelse

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Vi observerer, lytter og anerkender. Vi møder beboerne, der hvor de er. Vi hjælper til selvhjælp og vi inddrager borgeren til medansvar.

Integritet

Vi søger for ikke at udstille. Vi er bevidste om borgerens ressourcer og udfordringer. Vi har fokus på familiesamarbejdet. Vi bakker op om borgerens ressourcer. Vi vægter beboernes inddragelse højt.

Vi arbejder ud fra princippet om ligeværdig respekt i åben dialog.

Vi møder beboerne/borgerne med nysgerrighed.

Værdighed

Vi bruger anerkendende pædagogik. Vi er ligeværdige.

Vi skal hjælpe borgeren i det, der giver mening for ham/hende.

Sårbarhed

Vi drager omsorg for borgerne på Søholm.

Vi har en individuel tilgang. Vi har en anerkende tilgang. Vi tør udfordre borgernes sårbarhed. Vi skaber tillid gennem relationer.

Grøn omstilling

Søholm er ud over at have status som økologisk gård, i dag et sted hvor vi satser på en bæredygtig udvikling og en mere grøn omstilling – og vi har igennem de sidste 2 år erstattet El- varme med Varmepumper, Oliefyret er udskiftet til et Jordvarmeanlæg og der er kommet nye og mere energirigtige vinduer og døre i flere af lejlighederne.

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm