Om

Søholm

Søholm startede i 1999 ved Vester Såby på Midtsjælland. En landbrugsejendom blev til et bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede, et sted med trygge omgivelser midt i den dejlige natur. Søholm har i dag 27 ha jord og status som økologisk gård.

  • Søholm er i dag et bosted med 17 selvstændige lejligheder.
  • Aktivitetssted med plads til 35 borgere § 104

Filosofien for hele Søholm er, at Søholm skal være et rart sted at bo og arbejde. Et sted hvor man respekterer den enkelte og hinanden som selvstændige individer og mennesker.

På Søholm er borgeren i centrum og der bliver taget individuelle hensyn. Vi arbejder ud fra den Etiske metode samt Krap metoden, der sammen med et aktivt og socialt miljø udvikler selvværd, selvstændighed og kompetencer.

Søholm er ud over at have status som økologisk gård, i dag et sted hvor vi satser på en bæredygtig udvikling og en mere grøn omstilling – og vi har igennem de sidste 2 år erstattet El-radiatorer med Varmepumper, Oliefyret er udskiftet til et Jordvarmeanlæg og der er kommet nye og mere energirigtige vinduer og døre i lejlighederne.

Vores 27 ha jord er et rekreativt område for alle vores brugere, - et naturligt miljø indrettet efter en bæredygtig biodiversitet.

Brugerråd på Søholm

Brugerrådets sammensætning

Brugerrådet på Søholm består af 2 borgere fra Bostedet Søholm, 1 STU-elev og 2 borgere fra dagtilbuddet. Der afholdes valg til brugerrådet i hvert år i januar, så de beboere/brugere, som ikke sidder i rådet har mulighed for at blive valgt. De siddende brugerrådsmedlemmer, kan også stille op til genvalg. Der vælges 2 beboere og 1 bruger hvert år, så valgperioden er 2 år for de valgte medlemmer. 

Brugerrådets møder

Brugerrådets medlemmer har tavshedspligt om de ting der tales om på brugerrådsmøderne.


Brugerrådet er valgt til at tage sig af Søholms brugeres interesser, og taler derfor på alle brugernes vegne. Brugerrådet er med til at træffe beslutninger som vedkommer hverdagen på Søholm og dermed også vores liv.


Brugerrådet holder møde hver 6. uge.


Brugerrådsmøderne er bygget op om en dagsorden, som altid indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne og nyt fra ledelsen. Der tages et beslutningsreferat på møderne. På mødet deltager desuden Søholms ledelse og to medarbejdere, som er sekretærer.

Brugerrådets arbejde

Brugerrådets medlemmer deltager i en lang række ting, som har indflydelse på hverdagen på Søholm. Ved ansættelse af personale, afholdes der udover en samtale med ledelse og personale også en samtale med brugerrådet, i en af beboernes lejligheder. Når jobsamtaler er slut, træffer ledelse og brugerrådet i fællesskab en beslutning om hvilken ansøger der skal ansættes.


Brugerrådet deltager også i besøg på andre institutioner, som inspiration til at gøre os endnu bedre til at tage os af beboerne og brugernes interesser. Brugerrådet gør endvidere sin indflydelse gældende ved at være medbestemmende på Søholms udvikling, herunder de fysiske rammer.

Brugerrådets medlemmer

På det første møde hvert år, lægger brugerrådet en plan for nogle aktiviteter og nogle mål for det kommende år.


Brugerrådet består pr. 1. nov. 2023 af:

Henrik og Charlotte (team 1), Mads og Ludwig (Aktivitetsstedet)

Brugerrådets sekretærer er: Eva (Bostedet) og Lasse (Aktivitetsstedet)

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm