Aktivitetsstedet Søholm

Velkommen til Aktivitetsstedet

Aktivitetsstedet er et §104 aktivitetstilbud til udviklingshæmmede og sent udviklede voksne. 

I det daglige arbejder vi ud fra en anerkendende og relations-orienteret tilgang. Med håndværksmæssige og kreative aktiviteter og arbejdsopgaver, er der fokus på udvikling og socialt samspil.

Vi møder borgeren hvor borgeren er, og anvender den ETISKE metode og KRAP til at skabe tillid og tryghed, for at den enkelte borger kan udvikle sig.

Aktivitetsstedets åbningstider: 

Mandag - Torsdag kl. 8:30 - 15:00  - Fredag kl. 8:30 - 13:00

Aktivitetsstedet Søholm

Aktivitetsstedet Søholm beskæftiger borgere i målgruppen voksne mennesker med kognitive udfordringer i alderen 18-85 år.

Det kan være borgere med f.eks. Downs Syndrom, mennesker med Autismespektrumforstyrrelser, senhjerneskade o.l.

Vi laver altid en målgruppevurdering af hver enkelt borger ift. om Aktivitetsstedet er det rigtige sted for borgeren.


Aktivitetsstedet er et sted på landet med højt til loftet. Her er der mulighed for at arbejde med dyrehold, snedker-, tømrer-, mekaniker- og smedefaget, Cykelværksted, havebrug, computer/internet, køre traktor/maskiner, ATV-crossere mm.

Vi har kreativt værksted med fokus på egne og fælles oplevelser, cykelhold, træ- og metalarbejde, maling/tegning mm. 

Vi bestræber os på at aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer. 


Ferieture til både ind- og udland tilbydes en gang årligt med tilskud fra Søholm.


Man behøver ikke at bo på Søholm for at være på Aktivitetsstedet. Aktivitetsstedet er et selvstændigt tilbud med plads til 35 borgere.

Aktivitetsstedet er godkendt i henhold til servicelovens SEL § 104

Praktisk info

Etisk profil

På Aktivitetsstedet Søholm arbejder vi med en etisk metode, der består af tre etiske teorier: Nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik.

Dertil kommer fire etiske principper: Selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed.

Vi arbejder med etikken, fordi det er vigtigt for os, at borgeren bliver set som et individ og ikke som en del af en gruppe. Derfor har vi fokus på, hvad der giver livet værdi for den enkelte.

Det er vigtigt at vi møder borgeren fordomsfrit og med en anerkendelse af lige præcis det liv, som borgeren ønsker at leve. Det hjælper den etiske metode os med, fordi den gør det muligt at sætte fokus på, hvad der er et værdigt liv for den enkelte borger.

Praktikforløb

Hvis man er interesseret i at finde ud af om Søholm er et sted man vil bo eller arbejde, er det muligt at aftale én uges praktikperiode på Aktivitetsstedet.

Praktikforløbet er gratis og vi tilrettelægger forløbet efter hvilke ønsker og færdigheder man har.

Kontakt leder Lasse Frederiksen for yderligere information

på telefon: 27 26 79 93 eller mail: lasse@soeholm.com

Søholm fredskov

Vi har i 2006 med støtte for skovrejsning plantet en skov på ca. 12 tdr. land.

Ideen er at kunne opleve en dansk skov som den var for ca. 5000 år siden. Der er derfor udelukkende plantet træer og buske der var i danske skove på dette tidspunkt.

I skoven er opført en shelterplads med 3 sheltere, 2 bålpladser, en stor bålhytte og multtoilet. Der er anlagt aktivitetsbane med fysiske udfordringer rundt i skoven. Det giver mulighed for at vi kan bruge skoven aktivt, også i dårligt vejr - eller måske til en enkelt overnatning. I de daglige aktiviteter bruges skoven til undervisning i vildtpleje og jagt, kultivering af skov og vedligeholdelse af arealer, stier og shelterplads. Der holdes tit arrangementer med mad over bål, eller hygge med kakao og bagning.

Skoven er privat, men det er tilladt at færdes til fods i skoven da der er offentlig adgang. I skoven gælder naturbeskyttelsesloven og skiltning i skoven skal følges.

Brug af Sheltere, bålhytte, multtoilet og aktivitetsbane skal aftales med Søholm:

Sheltere, bålhytte, multtoilet og aktivitetsbane kan lånes til brug for fredelig overnatning i naturen eller børnefødselsdagen, men kun efter forudgående aftale på tlf. 46 49 99 93 eller 27 26 79 93

Shelterpladsen findes på appen Shelter til download på telefon og på Naturstyrelsens side udinaturen.dk

Ledige pladser

Der er pt. 3 ledige pladser i Aktivitetsstedet.

Interesseret i at vide mere? Kontakt leder af Aktivitetsstedet Lasse Frederiksen på telefon 27 26 79 93 / 46 49 99 93 eller email: lasse@soeholm.com

Priser Aktivitetsstedet år 2024

Takst

pr. måned:

Kr. 19,22500

Ledige pladser

Vi har pt. ledige pladser. Interesseret i at vide mere!!? - Kontakt leder af Aktivitetsstedet Lasse Frederiksen

på telefon 27 26 79 93 / 46 49 99 93 eller email: lasse@soeholm.com

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm