Tilsynsrapport

Socialtilsyn ØST holder tilsyn med Søholm.

Formålet med tilsynet er, at tilse om indholdet og udførelsen af arbejdet på Søholm lever op til de nye kvalitetsstandarder der foreligger i Socialtilsynet samt intentionerne i Serviceloven. 

Der stilles krav om målrettet og kontinuerligt tilsyn.

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm