Værdigrundlag

Vision

Vi vil være en dynamisk, stærkt samarbejdende organisation med en fælles forståelsesramme.

Mission

Hele vejen rundt om borgeren, ikke for, men med borgeren! et unikt bosted for unikke borgere.

Værdier

Anerkendelse, samhørighed. Vi siger det til hinanden. Vi har brug for hinanden.

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm