Faglige tilgange og metoder

På Søholm arbejder vi med en etisk metode, der består af tre etiske teorier: Nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik.


Dertil kommer fire etiske principper: Selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed.


Vi arbejder med etikken, fordi det er vigtigt for os, at borgeren bliver set som et individ og ikke som en del af en gruppe. Derfor har vi fokus på, hvad der giver livet værdi for den enkelte.


Det er vigtigt at vi møder borgeren fordomsfrit og med en anerkendelse af lige præcis det liv, som borgeren ønsker at leve. Det hjælper den etiske metode os med, fordi den gør det muligt at sætte fokus på, hvad der er et værdigt liv for den enkelte borger.

Derfor har vi også defineret, hvad de etiske principper betyder og hvordan vi arbejder med dem:

Selvbestemmelse: Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Vi observerer, lytter og anerkender. Vi møder beboerne, der hvor de er. Vi hjælper til selvhjælp og vi inddrager borgeren til medansvar.


Integritet: Vi søger for ikke at udstille. Vi er bevidste om borgerens ressourcer og udfordringer. Vi har fokus på familiesamarbejdet. Vi bakker op om borgerens ressourcer. Vi vægter beboernes inddragelse højt. Vi arbejder ud fra princippet om ligeværdig respekt i åben dialog. Vi møder beboerne/borgerne med nysgerrighed.


Værdighed: Vi bruger anerkendende pædagogik. Vi er ligeværdige. Vi skal hjælpe borgeren i det, der giver mening for ham/hende.

Sårbarhed: Vi drager omsorg for borgerne på Søholm. Vi har en individuel tilgang. Vi har en anerkende tilgang. Vi tør udfordre borgernes sårbarhed. Vi skaber tillid gennem relationer.


Vi anvender etikken i vores teammøder, i vores dokumentation og i vores kommunikation med borgerne.

Desuden arbejder vi på Søholm ud fra KRAP. Alle medarbejdere arbejder ud fra KRAP og denne tænkning bruges i den pædagogiske praksis.

KRAP står for, Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. KRAP knytter tankerne om mestring, kompetenceudvikling og færdighedstræning som nogen særdeles vigtige parametre. Det gør sig især gældende når man står over for en udfordring, som opleves at overstige det man tænker, man kan.


KRAP bygger på et menneskesyn der tager udgangspunkt i:

  • Alle gør det bedste, de kan, ud fra deres grundvilkår og den aktuelle kontekst
  • Alle vil gerne lære og udvikle sig, hvis de gives betingelserne
  • Alle reagerer i overensstemmelse med deres styrende tanker
  • Alle har ressourcer - men ikke alle kan se dem


Vores faglige tilgange

Strukturpædagogisk tilgang

Kommunikationspædagogisk tilgang

Anerkendende tilgang

Kognitiv tilgang

Inklusionspædagogisk tilgang

Relationspædagogisk tilgang

Vores metoder

Den Etiske Metode

KRAP - Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kr. Såby 

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Søholm

Nellikevej 48 

4060 Kirke Såby 

46 49 99 93

 info@soeholm.com

© copyright 2021 by Søholm